TERMS & CONDITIONS – CarFansZone

ALGEMENE VOORWAARDEN


De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

In deze algemene voorwaarden verwijzen de uitdrukkingen "wij", "ons" en "onze" naar 'Car Fans Zone'

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden af ​​en toe te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen in de voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze website. Als u de website na een dergelijke publicatie blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden, aangezien deze kunnen worden gewijzigd.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden 'zoals ze zijn' en behalve voor zover vereist door de wet, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreukmakend, voor zover toegestaan ​​door de wet. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en geldt niet als advies.

Wij verklaren of garanderen niet dat de informatie en/of faciliteiten op de website accuraat, volledig of actueel zijn, of dat de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele defecten in de website zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die de website beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Behalve voor zover vereist door de wet, geven wij geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op de website in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elke telefoonhoesjes naar de voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Wij behouden ons het recht voor om de website of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op te schorten of in te trekken.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites of informatie van derden bevatten. Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of geschiktheid van de informatie of links op deze website, inclusief informatie verstrekt door derden. U gebruikt de informatie en links op eigen risico. Wij hebben geen controle over hun individuele inhoud en geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die verschijnt met betrekking tot gelinkte websites. Wij raden geen producten of diensten aan die op die websites worden geadverteerd. Als u besluit een website van derden te bezoeken die aan onze website is gekoppeld, doet u dit op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de website is op eigen risico. Wanneer voorwaarden en garanties die door de toepasselijke wetgeving worden geïmpliceerd niet kunnen worden uitgesloten, beperken wij onze aansprakelijkheid waar en voor zover wij daartoe het recht hebben. Anders zijn noch wij, noch een van onze gelieerde ondernemingen, functionarissen of directeuren, noch een van onze agenten of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website te gebruiken, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid dergelijke schade.

Uw verplichtingen

U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot deze website niet illegaal is of verboden is door wetten die op u van toepassing zijn.

U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige interferentie of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website of een gelinkte website.

U mag ons systeem of deze website niet misbruiken. In het bijzonder mag u de werking van onze website niet hacken, de beveiliging omzeilen of anderszins verstoren. Bovendien mag u geen enkele activiteit ondernemen die een onredelijke belasting voor onze systemen zal vormen.

U stemt ermee in ons en onze respectievelijke functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle acties, claims en eisen die tegen ons kunnen worden ingesteld als gevolg van het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten die op de website worden weergegeven of weergegeven, zijn onze eigendom. Tenzij anders aangegeven in specifieke delen van de website, bent u uitsluitend bevoegd om documenten, audio en video op de website te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten, mag u de materialen niet wijzigen en mag u geen informatie of informatie kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. werk dat op de website staat.

Behalve zoals toegestaan ​​onder de auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal hergebruikt dat beschikbaar is op de website. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. U mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen uit materiaal dat u op de website vindt.

In het geval dat u software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot screensavers, pictogrammen, video's en achtergronden) van de website, zal de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk , de "Software") worden door ons aan u in licentie gegeven. Wij dragen de eigendom van de Software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is vastgelegd, maar wij behouden het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. Tenzij toegestaan ​​door toepasselijke auteursrechtwetten, mag u de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm.

Al onze handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de woorden gemarkeerd met 'Triangl' zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken, tenzij anders vermeld. U mag onze handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van onze handelsmerken op een andere website of netwerkcomputeromgeving, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website op een externe internetwebsite of het creëren van links, hypertext, links of deep links tussen de website en elke andere internetwebsite is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkt gebruik

Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, krijgt u uitsluitend toegang tot deze website voor persoonlijk gebruik. U bent gemachtigd om een ​​kopie af te drukken van alle informatie op deze website voor uw persoonlijk gebruik, tenzij dergelijk afdrukken uitdrukkelijk verboden is. Zonder het voorgaande te beperken, mag u zonder onze schriftelijke toestemming de via deze website verkregen informatie niet verkopen.

Privacybeleid

Wij verbinden ons ertoe de voorwaarden van ons privacybeleid, dat op deze website wordt aangeboden, na te leven. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u ons privacybeleid heeft gelezen.

We kunnen cookies gebruiken om de website aan u te leveren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme, unieke identificatiecode bevat die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

We vereisen momenteel niet dat onze gebruikers zich registreren om toegang te krijgen tot onze website, maar behouden ons het recht voor om dit in de toekomst te doen. Mochten wij een registratieproces implementeren, dan verbinden wij ons er uiteraard toe om te voldoen aan de privacywetgeving die op dat moment van toepassing is met betrekking tot uw gebruikersgegevens.

Beveiliging van informatie

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven dergelijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen en kunnen we deze ook niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt, op uw eigen risico verzonden.

Beëindiging van toegang

De toegang tot deze website kan op elk moment door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. Onze disclaimer blijft niettemin van kracht bij een dergelijke beëindiging.


}